Jdi na obsah Jdi na menu
 


Tajná společenství - rituály, při kterých teče krev!

Tajná společenství

Klub pekelného ohně

Vzniká už v roce 1719, ale proslaví ho až sir Francis Dashwood. Jde o to, že v polovině 18. století je společnost v Anglii nespokojena a bouří se právě tím, že se uchyluje k tajným spolkům, které nabízejí nové rozjaření. V roce 1746 zakládá sir Francis Dashwood Řád rytířů sv. Františka a členové si dávají jména podle apoštolů, sám Dashwood je pak nikým jiným než samotným Kristem. Sídlem se stává hospoda U Jiřího a supa. Netrvá ani rok a spolek se rozroste až na 100 členů. Nejde však o obyčejné lidi, kupříkladu se zde objeví i ministerský předseda, londýnský starosta, ministr financí nebo i samotný syn arcibiskupa z Canterbury. V době, kdy členů přibývá a právě z vyšších vrstev, se mění i název spolku na Kllub pekelného ohně. Dashwood hlásá: "Za každých okolností, vše, čeho budete svědky, je naprosto tajně a nesmí se o tom nikdo dozvědět. Budeme se při své činnosti řídit helsem? Čiň, co sám chceš. Nic není zakázáno!". Dashwood také rozhodne o změně sídla do bývalého stdředověkého opatství Marlow, ze kterého jsou tehdy už jen ruiny. Dashwood se tedy ujme celkové rekonstrukce. U vchodu například stojí socha boha Harpokrata, což je egyptský bůh mlčení - jeho výnam je jasný: "O všem, co se zde dovíš pomlč!". "Pod vedením sira Francise Dashwooda se tu konají obřady, jejichž jediným nepochybným účelem je masový sex", prohlašuje William Hograth, který se těchto praktik sám občas účasnil. Členové spolku se scházejí zásadně v noci. Maskují se dlouhými bílými plášti a obličej zahaluje šarlatová kápě. Do spolku jsou často zvány lehké ženy, ale rituálů se účastní i "ctnostní" občané města! Věnují se zde hlavně sexuálním orgiím, černé magii a satanistickým rituálům. Prostitutky se musejí převlékat za jeptišky a mnohdy plní hodně zvrácené chutě svých pánů. Na každém tomto zasedání je zvolen opat dne, který má právo první volby. Pak následují další. Pořadník je přesně určen. Orgie se provozovali nejen soukromě, ale klidně i veřejně před ostatními v hlavním sále! Pokud jste se chtěli stát členy museli jste projít iniciačním ritualém, který řídil sám Dashwood. Kandidát předstoupí před konzilium, poklekne před Dashwoodem a odříká zadanou přísahu. Poté je "pokropen" směsí soli a síry. Každý, kdo snad chtěl prozradit tento spolek se nedožil rána. Po srmti sira Dashwooda spolek zaniká.

Thugové

Thugové patří mezi obyčejné lidi, nežijí v žádné skupině, ale po různých vesnicích. Teprve později se přecejenom spojí. Přidávají se k různým poutníkům, či karavanám a sotva si získají jejich důvěru, povraždí je. Oběti jsou často škrceny lanem. Při masakru zlikvidují klidně i 60 lidí, ženy a děti nejsou žádnou vyjímkou. Mrtvoly jsou naházeny do studně, tím je voda otrávena a další příchozí umírají na otravu. Vůdce gangu se nazývá jemadar, který také vydavá povel k zabíjení. Možná našim čtenářům neušlo, že tento název - Thugové - znají nejen z našich článkl ale i ze slavného filmu: "Indiana Jones a chrám skázy". Ano je to tak! Jde totiž o kult bohyně Khálí - bohyně smrti! Postupem let ale škrcení poutníků už pozbývá náboženského podtextu. Vraždí se z mnohem nižších důvodů nám tolik známých, jako je závist, či majetek. Každý člen má své místo - jeden škrtí, druhý se stará o mrtvoly. Hlavou byl i Behram. Odhaduje se, že on sám měl uškrtit až 931 obětí. Byl popraven v roce 1840. Thugové byli sice z velké části vyhlazeny, ale dodnes se nalézají jejich mrtvoli. Policie však raději mlčí!

Argenteum Astrum

Aleister Crowley - okultista, filozof, ale také podvodník a bisexuál. Ve 20. letech vstupuje do okultní společnosti - Hermetický řád Zlatého úsvitu. Během dvou let zde ale napáchá řadu rozbrojů - což ho stojí vyloučení. I on hlásá svobodu činů a sám sebe prohlašuje za proroka a spasitele. Se svým přítelem Georgem Jonesem zakládá společnost A. A. (Argenteum Astrum - Stříbrná hvězda). Lákají převážně mladě studenty a vštěpují jim lásku k homosexuálnímu životu. 1920 odchází Crowley na Sicílii. Místní vilu Snata barbara si přejmenuje na opatství Theléma a začne řádit. Čelnů stále přibývá a Crowley si mne ruce. Vede své žáky k užíváni těžkých drog. Jsou vymýšleny stále děsivější rituály. Nejoblíbenějším se však stává "Sethův ceremoniál". Vyvolený člen dostane vyměřenou dávku drogy - většinou heroin, či kokain. Pak je nucen k pohlavnímu styku s kozou. Posléze je toto zvíře zabito a jeho krev je přijímana ústy lačných mladíků. Netrvá dlouho a členové za své obcování končí na popravištích. Italská vláda vyhání společenství ze země. Crowley umírá na srdeční slabost.

Muti

Obětí se stávají pouze pokrevní příbuzní. Vyjímkou nejsou ani vlastní děti. Kyž to bohyně chce, musí oběť dostat. Důvody se mohou zdát však leckdy trochu malicherné jde o získání lepší práce, či lepšího postavení atd. Muti znamená obecnou medicínu, která je provozována kouzelníky a šamany. Léky jsou vyráběny právě z rozdrcených kostí lidských těl, nejraději však těch dětských! Opět se setkáváme s hladem po "nevinnosti" a "čistotě". Ročně je zaznamenáno přes 300 těchto rituálních vražd. V roce 2004 byli zatčeni dva muži a žena, kteří měli rituálně obětovat dítě. Byli zatčeni právě ve chvíli, kdy si vnitřnosti dítěte opékali na rožni. Rituály nabývají takové rozsáhlosti, že je třeba zřídit speciální jednotku, která zasahuje proti těmto praktikám.V roce 2005 jsou hlášeny podobné rituální vraždy dokonce v Londýnských ulicích! Muti dorazila do Evropy...

zdroj: časopis EPOCHA24/2011

text byl upraven a je majetkem www.paranormal-activity.estranky.cz a jeho kopírování si nepřejeme!

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Klub pekelného ohně

(Kety 90, 19. 3. 2017 16:56)

O klubu pekelného ohně jsem slyšela, že na Montperiel Hill a Kileki prováděli satanské rituály s lidskými oběťmi. A na Kileki pry při rekonstrukci zvonice našly kostru zazděného trpaslika, kterého klub pekelného ohně také zsbili při rituálu.

Aleister Crowley

(Uma, 19. 8. 2015 15:16)

Aleister Crowley byl pansexuál. Mimochodem ty zvěsti jakože nabádá mladíky k sexu mezi sebou nebo ten rituál s kozou rozšířila katolická církev která mimo jiné rozšířila i zvěsti o tom že je Crowley satanista.