Jdi na obsah Jdi na menu
 


Církevní hiearchie

Církevní hiearchie

 

 
¨       Papež – hlava katolické církve, zástupce Ježíše Krista na zemi. Je nástupcem sv. Petra, kterému Ježíš svěřil prvenství v církvi – záruka jednoty církve Jan Pavel II. – Karol Wojtyla
¨       Kardinál - příslušník zvláštního sboru, jemuž náleží právo volit papeže. Kardinály jmenuje papež, pocházejí z celého světa, někteří trvale sídlí v Římě Miloslav Vlk
¨       Primas první mezi arcibiskupy a biskupy určité země Miloslav Vlk
¨       Arcibiskup = metropolita je hlavou církevní provincie (v ČR pražská a olomoucká). Je arcibiskupem dieceze, v jejímž čele stojí a má rovněž určitou pravomoc nad biskupy podřízených diecézí, které se nazývají sufragánní. Liturgickým znakem metropolity je pallium – bílý pás látky z čisté ovčí vlny s vyšitými černými kříži, nosí se koem krku a vpředu i vzadu splývá dolů – Olomoucká – Jan Graubner
¨       Biskup – nástupce apoštolů. Biskupy dělíme na sídelní a titulární. Jmenuje je papež.
¨       Sídelní biskupové = diecézní biskupové stojí v čele diecéze, kterou spravují. Mají nad svou diecézí plnou pravomoc. Každých pět let jsou povinni vykonat návštěvu “ad limina Apostolorum” u papeže, ve které mu podává zprávu o stavu své diecéze Brněnská – Vojtěch Cikrle.
¨       Titulární biskupy dělíme na:
¨       biskupy koadjutory - při uprázdnění biskupského stolce se stává okamžitě diecézním biskupem
¨       biskupy pomocné – světící biskupy - pomáhají svému diecéznímu biskupovi, nemají však nástupnické právo Petr Esterka
¨       Generální vikář – plní funkci pomocníka diecézního biskupa, pomáhá mu ve správě diecéze.
¨       Administrátor diecéze – dočasně spravuje diecézi v případě, že není obsazena sídelním biskupem (úmrtí, rezignace, přeložení, zbavení úřadu). Jeho úřad končí, jakmile převezme vedení diecéze nový diecézní biskup.
¨       Děkan (Morava) = vikář (Čechy) – kněz, který stojí v čele děkanátu (vikariátu), zahrnujícího více farností brněnský děkanát (u sv. Jakuba) Slouk
¨       Farář – kněz, který spravuje farnost.
¨       Kaplan = farní vikář = kooperátor – pomocný kněz ve farnosti, který je podřízen farářovi.
¨       Na kněžství se připravují bohoslovci v semináři, který řídí rektor, po duchovní stránce o ně pečuje spirituál.
¨       Jáhen – nemůže sloužit mši sv., káže, podává svaté přijímání...
 
Kapitula – je to sbor kněží – kanovníků, které vede probošt. Jejím hlavním úkolem je zabezpečení slavnostních bohoslužeb v kostele a podpora biskupa při správě diecéze. Rozlišují se dva druhy:
¨       katedrální kapitula – při biskupském kostele
¨       kolegiátní kapitula – při významnějším nebiskupském kostele (např. Mikulov, Kroměříž)
 
Svátost svěcení kněžstva:
jáhenské svěcení – jáhen
kněžské svěcení – kaplan, farář, děkan, generální vikář.....
biskupské svěcení – biskup, arcibiskup, primas, kardinál, papež...
 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

správa majetku církve

(Jiří Kámen, 22. 2. 2016 10:48)

Jak je to s majetkem církve? Kdo vlastní církevní majetek v rámci hiearchie uspořádání? Je majitelem všeho majetku po celém světě Vatikán, jako státní útvar, nebo jsou to organizační složky církve vyjmenované v rámci uepořádání organizace řízení a chodu této organizace?

Re: správa majetku církve

(admin, 22. 2. 2016 15:40)

Vezmeme-li definici mezinarodniho prava pak by se dalo vse splachnout pojmem Vatikan... jenze a ale... Jsou ruzne rady a odnoze a loze atd. atd. jako napr. Maltezsti rytiri, kteri vlastni sve majetky pod sebou. Samozrejme cirkevni majetek muze dnes vlastnit i soukroma osoba. Pokud by clovek chtel tak by se muselo ukazat na danou (ne)movitost a dohledat presneho majitele.