Jdi na obsah Jdi na menu
 


Podivné malby a sošky našich předků - máme snad v ruce důkazy o existenci UFO?

Důkazy o existenci UFO?

 

V roce 1938 prováděli archeologové důkladný průzkum systému podzemních jeskyní vysoko v horách BayanKara-Ula. Nelezli zde mnoho pravidelně seřazených hrobů s kostrami bytostí o výšce 130 cm. Pozůstatky bytostí měli tenké, útlé tělo a velkou hlavu. V hrobech nalezli odborníci také 716 kamenných disků s pravidelnou spirálou vedoucí od otvoru ve středu k vnějšímu okraji. Disky měly průměr do cca 30 cm a výšku 1 cm a hmotnost 1 kg. V jeskyních byly nalezeny také kosmologické kresby. Na moderních mapách je oblast nazývána také jako Bajan Char Uul.

Skelety bytostí:

Antropologové nalezené skelety, vysoké 1,3 metru, zařadili etnicky ke dvěma hlavním horských kmenům obývající tuto oblast, Dropů a Khámů (Drops, Hans). Stáří bylo určeno na 12 000 let.

Kamenné disky:V hrobech bylo nalezeno celkem 716 kamenných disků. 20 let byly uloženy v čínských depozitech, kde se rytý záznam pokoušeli neúspěšně rozluštit mnozí vědci. V roce 1962 se podařilo týmu profesora Tsum m-Nuie dešifrovat některé pasáže. Tyto znaky nám vypráví o tom, že zhruba před 12.000 lety se do kontaktu s naší planetou dostal svaz cizích kosmických lodí, které však byly během přistání ve velmi nepřístupné krajině poškozeny. V důsledku chybějící infrastruktury byli tito "cizinci" nuceni se alespoň částečně přizpůsobit cizímu prostředí. Po zveřejění překladu byl profesor Tsum m Nuie označen za šílence a jeho překlad zpochybněn.

Dva kamenné disky zkoumali také odborníci z bývalého SSSR. Chemickým rozborem bylo zjištěno, že kamenná struktura artefaktů obsahuje významný podíl kobaltu, který je magnetický. Právě v oblasti Baian Kara-Ula se prakticky jako na jediném místě v Číně nacházela významná naleziště tohoto kovu. V této souvislosti nelze opominout zcela logickou otázku. Jakým způsobem a kdo byl před 12000 lety schopen uměle naimplantovat tento chemický prvek do struktury kamenných kotoučů?

Existují i takové hypotézy, že kobalt a další zjištěné příměsi jako aluminium a silicium mohly být nosiči hypotetického magnetického záznamu. Od této teze byl již jen krůček k další. Tedy jestli naše kotouče nejsou nosiči dokonce dvou druhů záznamů. První mohl být tvořen nám již dobře známými znaky a druhý mohl být navrstven kovovou příměsí. Všechny tyto otázky dodnes nejsou zodpovězeny. Ruskými odborníky však byl učiněn i jiný neméně zajímavý objev. Totiž při napojení na oscilograf vibrovaly ve velmi vysoké frekvenci, což je naprosto nepochopitelná reakce.

Disky byly uloženy v provincii Šen-si v muzeu města Si-an. V tomto muzeu Pan-pcho objevil v roce 1974 rakouský badatel Ernst Wegerer dva z disků, které byly nalezeny na popisované výpravě z roku 1938. Dokonce je mohl i blíže prozkoumat a pořídit fotodokumentaci. Tak víme, že tyto kamenné kotouče měly průměr okolo 30 centimetrů, byly asi 1 cm silné (míry přesně odpovídají mírám zaznamenaným v originále ve výzkumné zprávě profesora Tsum Um-Nuje)! Samozřejmě, že měly také systém drážkování vinoucí se od středu k vnějšímu okraji. Každý vážil zhruba okolo jednoho kilogramu. Odborná pracovnice muzea nedokázala k původu těchto předmětu uvést jakékoliv rozumné vysvětlení. Později se zjistilo, že i v jiných muzeích podobného typu byly vždy po několika kouskách nalezeny uvedené kamenné artefakty.

Jeskynní kresby:

V jeskyním komplexu Baian Kara-Ula byly také zadokumentovány velmi zajímavé nástěnné kresby. Všechny bez výjimky nesou zřetelné prvky kosmologických výjevů. Mimo jiné jsou na nich znázorněny všechny planety naší sluneční soustavy včetně Slunce a množství jiných neznámých hvězdných systémů. Některé hvězdy jsou pak s planetami naší Sluneční soustavy včetně Země spojeny výraznými liniemi. Co tím chtěl pravěký malíř znázornit ?

Kamenný disk na kresbě v Uzbekistánu - Fergana

Nedaleko Fergany v Uzbekistánu byla objevena zcela neuvěřitelná skalní kresba. Jsou na ní zobrazena nebeská tělesa z nichž jedno má zcela evidentní tvar létajícího talíře. Také uvidíte jakousi malou bytost stojící pod tímto tělesem oblečenou do něčeho co nemůžeme označit jinak než skafandr. Další záhadnou bytost při troše pozornosti spatříte v levé části obrazu druhou bytost držící v levé ruce - KOTOUČ S RÝHAMI SPIRÁLOVITĚ SE VINOUCÍMI OD STŘEDU K VNĚJŠÍMU OKRAJI !!!! Otázka: Nepřipomíná vám tento kotouč kamenný artefakt od Baian Kara-Ula ?

Závěrem: poznámka autora

Do dnešních dní se nepodařilo najít jeden jediný výše popisovaný disk i přes značné úsilí odborníků i badatelů.

Blížší popis místa: Horský řetěz východotibetského hraničního pohoří, jehož mongolský název zní v překladu "Bohatá černá hora". Horský masív leží v těžko přístupném prostoru Číny v kraji Čching-chaj. Oblast BayanKara-Ul je součástí středního pohoří Kchun-lun. Oblast je situována u pramenů řeky Chuang-che.
zdroj

 

Tajemné bytosti z Austrálie - Wandjina

Podle legend jde o tvůrce hromů, blesků a deště, kteří přišli na zemi z nebes. Někteří badatelé se domnívají, že se jedná o malby astronatů! Na obrazcích jsou totiž jasně domnantní obrovské oči. Ústa nemají žádná. Vypadá to, jako by na svých hlavách měli cosi jako helmy. Jsou to snad skafandry, či jde jen o jakési svatozáře? Jsou hromy a blesky, tak typické pro tyto bytosti, Plameny a hřmot přistávacích motorů, či jde jen o přidání schopnosti bohovi? Jaká je asi pravda?

 

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář