Jdi na obsah Jdi na menu
 


Geoglyfy - jaký je jejich význam?

Geoglyfy

 

Geoglyf je malba nebo velký motiv vytvořený na zemském povrchu. Existují 2 typy geoglyfů podle způsobu vytvoření:

  • Pozitivní geoglyf je vytvořen naaranžováním přírodního materiálu jakým jsou například kameny, štěrk, kamenné fragmenty, hlína a další.
  • Negativní geoglyf je naopak vytvořen odstraněním přírodního materiálu v krajině tak, aby se odkryl odlišný podklad ležící vespod.

Nejznámějšími geoglyfy jsou negativní geoglyfy ležící na planině Nazca v jižním Peru, které vznikly odstraněním tmavšího vulkanického povrchu. Dalšími oblastmi jsou západní Austrálie, Velká pánev v USA, Skandinávie, Island a Laponsko.

Bílý kůň z Uffingtonu

Bílý kůň z Uffingtonu je tzv. geoglyf - starověká podoba siluety koně vyobrazená ve stráni vápencového kopce asi dva kilometry jižně od obce Uffington v Berkshire v jihozápadním Oxfordshire v Anglii nedaleko od známého města Oxford.

Jedná se o silně stylizovanou podobu koně dlouhou asi 110 m, umístěnou na úbočí kopce tak, že je dobře vidět jen vysoko ze vzduchu. Technika vyobrazení spočívá v odstranění vegetačního krytu z bílého vápencového podloží.

V okolí se nachází řada archeologických lokalit, např. hradiště z doby bronzové u Uffingtonu nebo prehistorická mohyla Wayland's Smithy cca 2 km západně; nepříliš daleko vede The Ridgeway, stará stezka, považovaná za nejstarší cestu v Británii, užívanou již v období neolitu.

Tato skalní rytina se nalézá pod vrchem, na kterém stojí hradiště z doby bronzové, předpokládá se tedy, že v té době vznikla i sama silueta koně a byla by tedy stará přibližně 3000 let. Toto datování nevylučuje ani výzkum v roce 1994, který pomocí fotoluminiscenční metody přinesl tři data mezi lety 3000 - 600 př. n. l. Užívání v době železné dokládají nálezy mincí z tohoto období. Uffingtonský kůň inspiroval mnoho dalších bílých koňů po celé Anglii (například Milk Hill).

Od konce 19. století je Bílý kůň udržován, a to každých sedm let, kdy jeho renovace je součástí místních slavností, konaných na kopci. Není-li totiž obrys vyobrazení pravidelně čištěn, stává se nezřetelným, neboť postupně zarůstá vegetací.

Význam rytiny se diskutuje často a dlouho. Není dokonce zcela jisté, zda představuje skutečně koně, či nějaké jiné zvíře.

Většinou se soudí, že Bílý kůň je kmenový symbol a je v nějakém vztahu ke stavitelům hradiště v Uffingtonu. Jiná hypotéza předpokládá, že by vyobrazení mohlo sloužit jako znamení pro putující po The Ridgeway, oznamujíc jim, že jsou zde k mání čerství koně.

Podle jiných názorů svědčí tato rytina o kultu bílého, možná slunečního koně v keltské Británii.

Podle místního lidového podání jde ovšem o vyobrazené draka, jehož přemohl svatý Jiří na nedalekém kopci Dragon Hill.

Marree Man

Marree Man nebo též Stuartův obr (po Johnovi McDouall Stuartovi), jak byl pojmenován v anonymní tiskové zprávě, je geoglyf objevený při letu 26. června 1998. Geoglyf zobrazuje domorodého australského muže, nejpravděpodobněji z kmene Pitjantjatjara, lovícího ptáky, nebo Wallabiho se zvláštním druhem bumerangu. Nalézá se na náhorní plošině, 60 km západně od města Marree ve střední Austrálii. Nachází se v blízkosti zakázané oblasti Woomera. Postava je 4,2 km vysoká. Je to největší známý geoglyf na světě.

Obr z Cerne Abbas

Obr z Cerne Abbas je postava obrovského nahého muže na kopci blízko vesnice Cerne Abbas na severu Dorchesteru v Dorsetu v Anglii. 55 metrů vysoká, 51 metrů široká postava je vyryta do úbočí kopce a je nejlépe viditelná z protilehlé strany údolí nebo z leteckého pohledu. Linie postavy jsou tvořeny cca 30cm širokými zářezy přibližně stejné hloubky, které odstranily travnatý povrch a odkrývají křídové podloží. V pravé ruce obr drží sukovitý kyj, dlouhý 36.5 metrů.

Jako několik dalších křídových postav vyrytých v anglické krajině, je Obr z Cerne Abbas často považován za pravěký výtvor. Jako u dalších podobných postav, zmínky o něm nemohou být vysledovány dále než do konce 17. století. Původ postavy z doby keltské nebo římské období je nepravděpodobný. O něco výše, vpravo od hlavy obra je pozemní stavba známá jako „Pánev na smažení“; středověcí autoři označují tuto lokalitu jako 'Trendle Hill', ale nezmiňují postavu obra. To vede k závěru, že je stará pravděpodobně jen okolo 400 let. V této souvislosti je zajímavé, že Bílý kůň z Uffingtonu (což je nesporně pravěký výtvor, nalézající se v Berkshire) je zmiňován již středověkými autory.

Nejstarší psaný záznam o postavě obra je z roku 1694 v zápisu o platbě z církevních účtů v Cerne Abbas v částce 3 šilinky za obnovení linií obra. Potom následují odkazy z roku 1742 a 1751; John Hutchins napsal ve svém Průvodci po Dorsetu že figura byla již hotová v předcházejícím století. Nyní se věří, že postava byla pravděpodobně vytvořena sloužícími barona Denzila Hollea během anglické občanské války. Spekulovalo se, že postava je parodií Olivera Cromwella, který byl někdy posměšně jeho nepřáteli nazýván anglickým Herkulem; spojení na Herkula je posilněno nedávnými objevy zaniklých linií figury, které snad znázorňovaly zvířecí kůži (viz dále). Místní legendy říkají, že na kopci byl zabit skutečný obr a že lidé z Cerne Abbas ho zpodobnili na kopci.

Existuje velmi mnoho falických symbolů se zřetelným ztopořeným penisem a varlaty. K nim patří po stovky let provozované místní obyčeje vztyčování májky v místech rozmanitých pozemních artefaktů, okolo kterých bezdětné dvojice tančily, aby si podnítili plodnost. A je známo, že dokonce i dnešní bezdětné dvojice navštěvují tuto lokalitu, aby pak měli pohlavního styk v naději, že budou mít dítě. V nedávné době skupina archeologů za použití speciální výbavy zjistila, že část obrysu postavy obra již neexistuje. Podle těchto nálezů volná paže držela zvířecí kůži, což podporuje teorii, že obr znázorňuje lovce nebo že jde o Herakla s kůží Nemejského lva přehozenou přes paži. Jiná teorie uvádí, že kůže svěšená z levé paže, je ochrana bojovníka proti letícím šípům. Uvažuje se také, že jeho veliký penis je ve skutečnosti výsledek splynutí kruhu, znázorňujícího jeho pupek s menším penisem, k čemuž došlo během viktoriánského obnovení figury. Protože délka ztopořeného penisu je 15% délky celé postavy (kromě kyje), délka jeho penisu by mohla být zhruba 26cm, což se týká průměrně vysokého muže.

Obrazce na planině Nazca

Obrazce na planině Nazca patří mezi tzv. geoglyfy. Na náhorní plošině jihoamerického Peru se nachází více než 300 obrazců, tvořených světlými liniemi, vzniklými odstraněním tmavšího vulkanického povrchu. Jednotlivé obrazce jsou zřetelné až při pohledu z letadla nebo balonu a dodnes není jednoznačně prokázáno, z jakého důvodu byly vytvořeny.

Náhorní plošina Nazca o rozloze asi 500 km² je dnes pouštní oblastí, ale je zřejmé, že v období přibližně 200 př. n. l. – 800 let n. l. byla zemědělsky intenzivně využívána Indiány kultury Nazca. Naše znalosti této kultury jsou poměrně skromné, protože se nedochovaly žádné písemné památky a samotný zánik této civilizace není zcela vyjasněn.

Z dodnes ne zcela jasných důvodů vytvořili tito Indiáni na pouštní ploše více než 300 obrazců, většinou o rozměrech až několik desítek metrů. Obrazce znázorňují nejčastěji zvířata, hmyz, ryby a ptáky (například velmi známý je geoglyf zobrazující kolibříka), nalezneme zde i lidské postavy, geometrické obrazce, spirály a poměrně často dlouhé rovné linie o délce až několika kilometrů.

Samotný způsob tvorby těchto obrazců je velmi prostý a jednoduchý. Stačí odstranit 10-20 centimetrů povrchové tmavě zbarvené horniny a objeví se světle zbarvený vápencový nebo pískovcový podklad. K vytvoření jednoho obrazce je potřeba pouze několik hodin práce menší skupiny lidí.

Předmětem úvah je však metoda, kterou byly tyto obrazce přesně vyměřeny, a především smysl těchto obrazců. Z povrchu země jsou tyto obrazce nerozlišitelné a v moderní době byly objeveny až ve 20. letech 20. století při leteckém průzkumu oblasti. I dnes používají turisté, kteří chtějí tyto geoglyfy pozorovat, buď letadla nebo vrtulníky.

Je zřejmé, že ani sami tvůrci obrazců je nemohli pozorovat v celku, i když někteří badatelé vyslovili domněnku, že Indiáni kultury Nazca mohli používat například jednoduché balony na teplý vzduch nebo velké draky, které by mohly unést jednoho člověka. Tak by bylo možné jak dirigovat tvůrce obrazců, tak pozorovat vytvořené dílo.

  • Patrně nejvíce přijímanou teorií je to, že obrazce mají rituální náboženský význam a slouží jako způsob komunikace s nadzemskými bohy nebo jako obětina božstvům.
  • Jiné vysvětlení tvrdí, že ve skutečnosti jde o gigantický astronomický kalendář a jednotlivé dlouhé linie směřují k významným bodům na obloze.
  • Objevila se i teorie, že jde o zbytky zavlažovacího systému, ale ta nevysvětluje, proč by kanály měly mít nelogické uspořádání ve tvaru opice nebo pavouka.
  • Další vysvětlení uvádí, že jde o označení míst s výskytem podzemní vody použitelné pro zavlažování.
  • Existují i teorie o mimozemském původu (jako první ji vyslovil Erich von Däniken), kdy čáry měly být vytvořeny samotnými návštěvníky z kosmu při přistání nebo měly tyto návštěvníky naopak upoutat a vyzvat k přistání.

zdroj: wikipedia.cz

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář