Jdi na obsah Jdi na menu
 


Kyvadélko

Kyvadélko

Co všechno se dá změřit a zjistit pomocí kyvadla?

Lidské tělo.

Pomocí kyvadla můžeme najít nemocnou oblast nebo orgán. Nejlépe se k tomu hodí anatomický atlas. Pohybujeme kyvadlem nad obrázkem člověka, a když najdeme nemocnou oblast tak kyvadlo se začne otáčet dokola. Potom už stačí v nemocné oblasti zkontrolovat orgány a změřit jejich energii abychom zjistili, jak moc jsou poškozeny. Potom už jen stačí posílit poškozený orgán léčivou energií, aby došlo k uzdravení.

Nemocná bioplazma.

Je-li tělo nemocné, vzniká na místě onemocnění anormální zářivé pole, které nazýváme „nemocná bioplazma". Pomocí kyvadla a tabulky s procenty zjistíme kolik procent nemocné bioplazmy má člověk ve svém těle. Takto získaná informace nám dá vědět, jestli je člověk nemocný nebo ne a jak moc je to vážné. Pak stačí pomocí kyvadla odsát nemocnou bioplazmu, aby se zdravá bioplazma mohla přesunout na nemocné místo.

Čakry.

Vezmeme obrázek, na kterém jsou zakresleny čakry a pohybujeme kyvadlem nad jednotlivými čakrami a podle pohybu a směru otáčení poznáme, jestli jsou čakry v pořádku. Je dobré změřit i jejich energii abychom se ujistili jak je na tom čakra s energií. Potom pomocí kyvadla můžeme odblokovat a zharmonizovat čakry. Nebo se stačí jen na dotyčnou osobu naladit a energie si už cestu sama najde.

Hlavní negativní a pozitivní emoce.

Hlavní negativní emoce (vyhněte se jim)

nenávist

hněv

pomsta

zášť

strach

chtivost

žárlivost

Hlavní pozitivní emoce (zvládněte je)

láska

nadšení

touha

vášeň

víra

štědrost

důvěra

Pomocí tabulky s procenty změříme množství energie emocí v našem těle. U negativních emocí je ideální stav nula anebo do mínusu a u pozitivních emocí čím více tím lépe. Negativní emoce se dají snížit pomocí energetických znaků umístněných na nějaký předmět, který člověk nosí u sebe. Při snížení negativních emocí dojde k nárůstu energie pozitivních emocí.

Negativní energie v bytě.

Není vidět ale přesto tu je a škodí nám. Zdroj může být v květinách, časopisech, různých předmětech, atd. Najít zdroj se dá pomocí kyvadla, kyvadlo nám ukáže směr, kde se nachází zdroj neg.energie. Potom změříme množství neg.energie kterou zdroj vyzařuje. Ten kdo cítí negativní energii tak najde také zdroj ale pomocí kyvadla je to rychlejší. Negativní energie má vliv na spánek, bolest hlavy, nemoci atd. Můžeme ji odstranit tak že najdeme zdroj anebo pomocí energetických obrázků, které negativní energii tlumí na nulu.


Životní otázky.

Pomocí kyvadla se můžeme zeptat třeba jak skončí událost ….XYZ…?
Nebo co mám dělat v případě ..XYZ..?

 

Obrazek

 

 

Karta dne.

Pomocí kyvadla můžeme najít svou kartu dne nebo ochranou kartu.

Stačí se zeptat kyvadla kde najdu kartu dne ,nebo ochranou kartu.Význam jednotlivých karet najdete v rubrice tarot.Tabulky najdete ve fotoalbu - tabulky.


Obrazek

Obrazek

 

 

Pomocí kyvadla můžeme měřit i jiné energie, používat různé tabulky na měření, ptát se na otázky. Je toho spousta a záleží jen na naší schopnosti práce s kyvadlem, jak budou naše odpovědi správné. Kyvadlo se nemýlí, může být jen špatně položená otázka. Proto věnujte pozornost, jak kladete otázku, na kterou chcete znát odpověď. Přeji hodně úspěchů při práci s kyvadlem.

Zdroj textů i obrázků

Praktické zacházení s kyvadélkem

 

Jaké kyvadelko byste měli používat?

Nezáleží na kyvadélku ale na člověku, který s ním pracuje! Nikdy nebudte závislí na Obrazeknástroji, protože to dělá člověka nesvobodným (a může rušit výsledek práce).

Pn vybírání kyvadélka jednejte podle své intuice, Vyberte si kyvadelko, které se Vám líbí!

Kyvadelko si také můžete vyrobit sami. Vezměte nit, řetízek nebo vlas a zavěste na ně závaží šroubek, knoflík, korek nebo nějaký jiný předmět, to už je na Vás.


Jaké jsou první kroky?

1. Držte kyvadelko uvolněně za nit. Horní konec leží mezi palcem a ukazováčkem (vizObrazek obrázek). Délka niti je mezi 15 a 20 cm. Nejlépe si udělejte uzel na místě, kde kyvadelko (jeho vibraci) nejlépe cítíte.
2. Ruka visí volně v zápěstí. Loket spočívá na stole, Zbylé prsty jsou uvolněné.
3. Trup a záda jsou vzpřímené, aby energie nervového systému mohla volně proudit. 4. Chodidla mají dobrý kontakt se zemí (nejsou překřížená).
5. Druhá ruka leží otevřená a naplocho na stole.
6. Dech by měl proudit klidně a měli byste být uvolnění.
7. Nenechte si odvádět pozornost okolními vlivy (např. rádiem nebo zvuky z okolí). Postarejte se už dopředu o to, abyste byli sami a ponecháni v klidu.
8. Nepracujte s kyvadelkem, když jste unavení nebo v napětí.
9. Nepracujte s kyvadelkem, když jste nemocní.

Práce s kyvadelkem vyžaduje člověka v jeho celosti.

Každý, kdo začíná pracovat s kyvadelkem, musí nejprve sám pro sebe zjistit, jaký pohyb kyvadla má pro něj jaký význam, Nejprve se svého kyvadélka zeptejte: „Co znamená ANO?" Poté se ptejte: „Co znamená NE?"
Možné pohyby kyvadélka vidíte vpravo. Každý pohyb kyvadélka je možný vyhledejte si ten Váš a zjistěte si pro sebe, co je jasné „ANO" a co je jasné „NE".
Kdybyste měli mít na začátku problémy se sílou vibrace kyvadélka, vědomě uvedte kyvadelko do pohybu a znovu se ptejte. Pohyb kyvadélka pak bude jasnější. (Po delším cvičení se zesílí vibrační síla kyvadélka.) Když jste jednou zjistili své „ANO" a své „NE", neměli byste se od toho odchylovat, ANO a NE si můžete také stanovit předem.
Obecně platí:
Otáčení doprava = + = pozitivní = ANO
Otáčení doleva = - = negativní = NE
Použijte dolní kartičku s kyvadelkem a držte své kyvadelko přesně nad středem zakresleného symbolu kyvadélka.

Zdroj textů i obrázků

Obrazek

Základní cvičení

Obrazek


Praktická cvičení k zapracování

Abyste si přezkoušeli svou schopnost práce s kyvadelkem, zde je několik cvičení:

1. Vezměte dvě skleničky (pokud možno stejného vzhledu a stejné formy) a naplňte je vodou z vodovodu (množství vody není rozhodujícQ. Postavte obě skleničky v odstupu asi 40 cm od sebe. Držte mezi nimi kyvadélko. Zeptejte se kyvadélka, zda je obsah obou skleniček stejný. Měli byste obdržet výkyv kyvadélka, tj. kyvadélko by mělo vibrovat sem a tam mezi sklenicemi, od jedné ke druhé. Pokud se kyvadélko nehýbe, měli byste se předtím znovu koncentrovat na položenou otázku a pak trpělivě čekat, až nastane výkyv kyvadélka, tj. až kyvadélko „pozná", že oba obsahy sklenic jsou totožné (obr. 1).

 

ObrazekKdyž jste úspěšně provedli tento první úkol, přejděte ke druhému úkolu:

Držte kyvadélko mezi sebou a jednou z obou sklenic. Ptejte se, zda máte pít vodu z vodovodu, tak jak z něj vytekla. Vlastně by měl výkyv kyvadélka probíhat ve vibraci sem a tam mezi vámi a sklenicí, tedy ukázat se jako souhlas. Při dnešní kvalitě vody z vodovodu veřejné zásobovací sítě ovšem většinou dojde k oddělující linii (jako na obrázku 2), což znamená odmítnutí. Také tento výkyv kyvadélka byste měli zvládnout s lehkostí. Je to známka toho, že vaše kyvadlová síla funguje.

Obrazek
Nyní poslední společný test, abyste získali jistotu v následující práci s diagramy:

3. Vylijte jednu z obou sklenic s vodou. Dobře sklenici vysušte, Naplňte prázdnou sklenici minerální vodou z lahve. Nyní sklenice opět postavte na místo s odstupem asi 40 cm. Znovu se zeptejte, zda je obsah obou sklenic stejný. Budete překvapeni: Ačkoli se v obou případech jedná o vodu, dostanete v lepším případě úhlopříčný výkyv kyvadélka, pokud ne dokonce rovnou oddělující linii. V prvním případě to znamená, že voda je nějak podobná; v druhé případě, že obsah obou sklenic je nesrovnatelný, at už z jakýchkoli důvodů.
Toto cvičení můžete opakovat i s jiným materiálem: Vezměte například dvě jablka (obr. 3) různého původu, dva druhy piva atd.,

Obrazek

Vašim nápadům se nekladou žádné hranice. Myslete při provádění testu stále na to, že pokaždé provádíte vztahový test (nazývaný také rezonanční dotazník).

Tento test můžete také provádět s pojmy, jako je tomu na následujících stránkách této knihy. Například můžete napsat na lístek pojem „Mimulus" („kejklířka", jedna z 39 Bachových květin) a nad napsaným slovem se ptát, zda tuto substanci/esenci potřebujete pro své duševní zdraví. Při potvrzení skutečné potřeby bude kyvadélko vibrovat doprava (obr. 4).

Obrazek


Tento test můžete samozřejmě udělat s každým z pojmů Bachových květin. Nebo jiný příklad: Napište jeden nebo dva pojmy terapií, které pro vás možná přicházejí v úvahu, tedy například „autogenní trénink" a „hapkido". Ptejte se nad napsanými pojmy s kyvadélkem na správnost terapie.

Testování předmě
Pomocí kyvadélka se můžete zeptat na všechno, co chcete vědět. Pokud se dá na otázku odpovědět slovy ANO nebo NE, dostane se Vám příslušné odpovědi. Samozřejmě jsou ještě některé jiné možnosti, jak můžete zacházet s kyvadelkem. Nejjistější metodou je práce s kyvadelkem na objektu samotném.
Vaší tvořivosti se nekladou žádné hranice, at už chcete otestovat potraviny, léky, Bachovy květiny nebo drahé kameny. Položte k tomu účelu předmět na stůl a držte svou ruku vedle předmětu ve vzdálenosti asi 25 cm. Vezměte nyní své kyvadélko a držte je mezi rukou a objektem. Nyní se zcela osvoboďte od jakýchkoli vedlejších myšlenek a snažte se jen vycítit energii objektu, který leží vedle vás.
Kyvadélko bude nyní vibrovat sem a tam bud mezi předmětem a vaší rukou, nebo se bude otáčet doprava, což znamená takříkajíc příslib nebo pozitivní afinitu.
V jiném případě bude vibrovat zepředu dozadu, nebo se otáčet doleva, čímž ukazuje jasné oddělení, příp. negativní energii. Můžete svou ruku držet také nad předmětem a kyvadélko držet přímo nad středem ruky (viz obrázek).

 

Obrazek

 

 

 

Vibruje-li kyvadélko podél ruky (plynoucí energie těla), pak naznačuje pozitivní odpověd; vibruje-li proti ruce, pak je energie mezi objektem a Vámi negativní.
S touto technikou můžete také testovat energii Vašeho domu, Vašeho pracoviště nebo Vaší postele.
Posaďte se například na okraj své postele a držte kyvadélko nad otevřenou rukou, Vibruje-li podél ruky, je postel v pořádku - a když ne? - pak ne!
Přezkoušejte nyní své místo na spaní stejným způsobem, přičemž se po každém procesu s kyvadelkem posunete dál o cca 30 cm, až takto prozkoumáte celou postel.

Práce s kyvadlovými diagramy

Abyste si usnadnili práci s kyvadélkem, je těžištěm této knihy práce s „kyvadlovými diagramy".
Různé diagramy ovšem předpokládají určité odborné znalosti. Vezměme si jako příklad „kyvadlový diagram l-ting" - bez základních znalostí o struktuře a vnitřní podstatě tohoto způsobu věštění Vám diagram pomůže jen málo. Nebo kyvadlový diagram AURA SÓMA. Použití esencí předpokládá většinou školení, případně poradu. V této knize není popsáno hluboké vědění jednotlivých technik a praktik. Doporučuje se proto zabývat se v jednotlivém případě dotyčnými technikami podrobněji.
Jednotlivé kyvadlové diagramy mluví obecně samy za sebe. Nezbytností je případně jen relativně málo jednotlivých vysvětlení, abyste pochopili smysl diagramů. Využijte svou vlastní tvořivost, abyste pracovali s diagramy v plném rozsahu. Dbejte vždy na to, že jen ze „správného kladení otázek" může vyplynout také správná odpověď. V důsledku kruhových diagramů se mohou ukázat dvě možnosti odpovědí. V tomto případě přezkoumejte oba výsledky ještě jednou otázkou ANO/NE. Pokud nejste terapeut, používejte terapeutické kyvadlové diagramy jen pro vlastní potřebu a pouze jako preventivní nebo podpůrné opatření, abyste pozitivně ovlivnili eventuální průběh nemoci.

Obrazek

Kyvadlo - Markus Schirner

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář