Jdi na obsah Jdi na menu
 


Raëliáni - vědí něco, co mi ne?

http://1gr.cz/fotky/idnes/16/022/cl6/SAN615af9_profimedia_0015472565.jpg

 

Bývalý francouzský novinář, který si říká prorok Raël, prohlašuje, že se setkal se zástupcem inteligentní mimozemské rasy. Ten mu měl odhalil tajemství stvoření lidstva. Na základě tohoto údajného zážitku vytváří kontroverzní hnutí raëliánů. Podle nich jsou lidé laboratorním produktem mimozemšťanů. Ti se prý nyní chystají přiletět a spojit se s námi, aby nám předali svou moudrost. Kdy mají podle Raëla vesmírní stvořitelé přijít mezi nás a změnit svět?

Bůh neexistuje, čirou smyšlenkou jsou všechna náboženství, duše, ale i evoluční proces. Kde jsme se tedy vzali na Zemi? Pravda je taková, že lidé byli uměle vytvořeni v genetických laboratořích inteligentní humanoidní (lidem podobnou) rasou Elohim z jiné planety. Tito mimozemšťané čekají, až my, jejich výtvor, vyspějeme a dozrajeme natolik, abychom byli schopni tento fakt přijmout. Pak se s námi naši stvořitelé mohou začít střetávat. A ten čas právě přichází! Asi tak by se dala krátce shrnout filozofie Raëliánského hnutí. Přestože je označováno za jednu z nejhorších náboženských sekt světa, poslední dobou se k němu přidává stále více lidí. Jsou kontroverzní raëliáni poblouznění šílenci, jen další fanatická sekta, nebo jsou to první osvícení, kteří mají předat lidstvu podivné poselství o mimozemských otcích lidstva?

Co chce Raël sdělit světu?
Filozofie Raeliánského hnutí je založena na jednom hlavním pilíři, kterým je údajný zážitek zakladatele hnutí, proroka Raëla. Ten se prý opakovaně setkává se zástupcem mimozemské rasy, jež nás stvořila. K prvnímu setkání má dojít 13. prosince 1973 ve střední Francii. Raël, dříve francouzský novinář Claude Vorilhon (*1946), se prý setkává s bytostí z jiné planety, která přichází zjevit pravdu o minulosti lidstva: „Jsme ti, kteří vytvořili život na Zemi. Považovali jste nás za bohy, stáli jsme u zrodu všech velkých náboženství, ale teď, když jste už dostatečně zralí, rádi bychom se s vámi začali setkávat." Raël tvrdí, že mu bylo odhaleno, jak jsme byli uměle vytvořeni mimozemšťany, nasazeni na Zemi a pomocí vymyšlených náboženství klamáni. Nyní, když jsme dosáhli mezního vývojového stupně, chystají se nám naši praví stvořitelé odhalit náš skutečný původ. Raël hlásá, že mu byl dán úkol rozšířit tuto pravdu po celém světě a připravit lidstvo na velké změny. Mimozemšťané prý chtějí definitivně ukončit éru nevědomosti a pomoci nám v dalším rozvoji, abychom jednou byli schopni převzít jejich odkaz.

Blázni, nebo první osvícení?
Raëliáni zpochybňují náboženství i evoluci a tvrdí, že jsme jen laboratorními výtvory cizí civilizace. To je v očích mnohých staví do pozice bláznů. Raëlismus je někdy posměšně označován jako „ateistické náboženství“. Nezapomínejme však, že i slova samotného Ježíše Krista byla zpočátku shazována a zakladatel nejrozšířenějšího náboženství dneška byl označován za lháře a falešného proroka. Půjde snad Raël v jeho stopách? Jsou raëliáni úzká skupinka lidí, kterým byly jako prvním otevřeny oči. Anebo jde o pouhou sektu UFO fanatiků, kteří si vytvořili svůj vlastní sci-fi pohled na původ lidstva a snaží se jej globalizovat?

Jsou jako my
Prorok Raël popisuje příchozího vyslance jako asi 120 centimetrů vysokou bytost s lehce olivově zbarvenou pokožkou, mandlovýma očima, bradkou a dlouhými tmavými vlasy. Je údajně velmi podobný člověku a také prý vysvětluje, že my, lidé, jsme byli vytvořeni k obrazu jejich lidu zvaného Elohim. Stejně tak, jak je psáno v Bibli, že Bůh nás stvořil k obrazu svému. Jak spolu ale souvisí Bůh, Bible a Raëliánské hnutí, hlásající, že jsme vědeckým výtvorem mimozemšťanů?

 

http://www.sekty.sk/data/MediaLibrary/1061/rael.jpgMimozemská civilizace jako Bůh?
Přestože raëliáni říkají, že Bůh, tak jak jej chápeme, neexistuje, věří neochvějně slovům Bible! Paradoxní? Ne podle příznivců hnutí proroka Raëla. Domnívají se totiž, že Bohem, o kterém mluví Bible, jsou právě mimozemšťané a že Písmo svaté je jejich dílem! Vesmírná bytost prý Raëlovi vysvětluje, že to oni nám seslali Ježíše, Mohameda, Mojžíše a jiné proroky a že tito byli pečlivě vybráni vesmírnou rasou, aby přinášeli poselství o činech kosmických stvořitelů. Jen prý tato poselství byla nastavena v souladu s naším intelektuálním vývojem, a jsou proto nyní hůře čitelná. Odvážná filozofie raëliánů tak hlásá myšlenku, že Bůh jsou mimozemšťané! Pokud se ale podíváte do biblické knihy Genesis, uvidíte, že v hebrejském originále je slovo Bůh uváděno jako Elohim! Náhoda? Nebo si Raël vymyslel jméno údajného stvořitelského vesmírného národa tak, aby se jeho teorie stala důvěryhodnější? Je možné, že by se nějaká cizí civilizace kdysi úmyslně zaměnila za Boha, abychom už v dávných dobách měli povědomí o svém stvoření někým nad námi?

Skrývá se pravda v Bibli?
Novodobý prorok Raël tvrdí, že při jejich setkáních mu mimozemský vyslanec předkládá mnohá fakta o stvoření, ukrytá na stránkách Bible. V Knize knih údajně Raël nachází několik vodítek. Hned třetím slovem v knize Genesis je již několikrát zmíněné „Elohim“, které jsme si – podle raëliánů – z hebrejštiny chybně přeložili jako „Bůh“. Doslovný překlad slova Elohim má znít „ti, kteří přišli z nebe“. Mimozemšťané? Podle raëliánů ano. Dále Raël tvrdí, že vyprávění o stvoření světa je vlastně popisem výzkumu Země vesmírnou civilizací. Vše je prý ale zjednodušeno tak, abychom tomu porozuměli. Jasné stopy se mají skrývat třeba v příběhu o zničení Sodomy a Gomory. Raëliáni věří, že tato biblická pasáž popisuje svržení jaderné pumy na lidstvo, které nežilo podle představ údajných stvořitelů. „A Bůh nechal padat na Sodomu a Gomoru síru a oheň z nebe a zničil ta města (...) Když se Lotova žena za nimi ohlédla, proměnila se v solný sloup.“ Těla vzdálenějších obětí atomových výbuchů přitom opravdu vypadají jako solné sochy! Aplikuje Raël jen šikovně své myšlenky na poddajný biblický text, nebo je na jeho slovech něco pravdy? Jde jen o hru se slovy, nebo tady hrajeme o naši víru?

Laser a instantní strava?
V Bibli jsou i mnohé další pasáže, které Raël považuje za šifrované stopy pravdy o našem stvoření mimozemšťany. Rozestoupení moře při exodu Židů z Egypta přisuzuje odstředivému mimozemskému laseru. Mana je podle něj chemická prášková potrava nabývající na objemu reakcí s vodou. Ježíšovy zázraky, které konal v našem světě, jsou prý zase jen aplikací poznatků získaných tímto mužem od mimozemských stvořitelů. Výklad Bible podle Raëla je tak zpochybněním celého křesťanství. Dá se něčemu takovému vůbec uvěřit? Jeho interpretace posvátné knihy křesťanství zní jako výňatek z průměrného fantasy filmu a pro věřící může působit i značně urážlivě. Nebudeme ale jednoho dne litovat, že jsme Raëlova slova brali na lehkou váhu?

Důkazy v historických záhadách?
Raëliáni se ale neodvolávají jen na svůj výklad Bible. Podle nich existují i další důkazy někdejší přítomnosti mimozemských stvořitelů na naší planetě. Tajemné sumerské sošky a rytiny silně připomínající moderní vesmírnou techniku. Stále znovu nalézané záhadné pozůstatky po nevysvětlitelně vyspělé technice zaniklých civilizací. Legendy o středověkých cestách, jež byly umožněny s pomocí přístrojů darovaných bohy z nebes… To vše mají být podle raëliánů stopy, které nám zanechali mimozemšťané Elohim na Zemi, abychom jednoho dne, až budeme dostatečně schopni pochopit jejich civilizaci, měli důkazy o jejich dávné přítomnosti mezi námi a jejich vlivu na náš vývoj. Jsme natolik zaslepeni sami sebou a svou mocí, že jsme se tyto věci nepokoušeli spojit se vzdálenou inteligentní rasou? Nebo jen nejsme ochotni se něčemu takovému věnovat, a případně překopávat prastaré základy naší kultury? Je celá teorie raëliánů tak těžko uvěřitelná, že nemá smysl se jí zabývat?

 


Setkání je nadosah!
Všemi těmito jinými pohledy na Bibli, legendy a zvláštní dávné artefakty se nás raëliáni snaží přesvědčit, že náboženská i evoluční představa o původu lidstva je přežitkem a že bychom měli konečně začít poslouchat jejich slova – údajně jedinou skutečnou pravdu. Raëlovi lidé také upozorňují, že nyní se přiblížil čas, kdy se naši mimozemští stvořitelé vrátí zpět na Zemi! Údajně aby nás povznesli, naučili nevídanému vědeckému pokroku a odhalili pravdu o tajemství života. V současné době jsme prý již natolik vědecky vyspělí a používáme tak vyvinutou techniku, že budeme schopni přijmout realitu a pochopit ji v její skutečné podobě. Podle raëliánů brzký konec světa, uváděný často ve věštbách, nemusí znamenat zkázu Země, ale jen definitivní odstranění církve, bránící lidem v otevření mysli. Má nastat konec starého řádu a přijetí pravých stvořitelů a jejich hodnot. Raël tvrdí, že mimozemská bytost mu při jednom z jejich setkání řekla, že se její zástupci dosud nepřišli oficiálně setkat s lidstvem, protože si nejsou jisti svou bezpečností. Pokud je ale tato cizí civilizace tak inteligentní, že ovládá techniky tvoření života, jak tvrdí raëliáni, proč by se potom báli svého vlastního výtvoru?

Ambasáda pro stvořitele
Během údajných setkání se zástupcem mimozemšťanů je prý Raëlovi sděleno, že příchod cizí rasy na svět máme očekávat do roku 2035. K tomu má ovšem dojít pouze tehdy, pokud lidé splní dvě podmínky. Musí vyjádřit souhlas s bezpečným příchodem svých vesmírných stvořitelů, což má symbolizovat zřízení ambasády. Druhou podmínkou je omezení agresivity ještě než lidstvo tuto stavbu započne. Raël prohlašuje, že mu byly předány dokonce plány na stavbu oné ambasády pro návštěvníky z kosmu! Má se rozkládat na ploše, která se stane uznávaným neutrálním a vojensky nekontrolovaným územím a má mít rozlohu nejméně čtyři kilometry čtvereční. Měla by stát na pěkném místě s teplým podnebím a být obklopena parkem, aby se její obyvatelé těšili soukromí. Raëliáni počítají, že si projekt vyžádá 37 milionů dolarů, a údajně již začali pracovat na získání vhodného území. Jde o kolosální podvod a způsob, jak vymámit peníze z důvěřivců? Přistoupí nějaká země na podivný plán se stavbou luxusního sídla pro mimozemšťany? Takový stát by se podle Raëla stal na mnoho milénií centrem pokroku a štěstí světa. Pokud prý nebudou podmínky splněny, mimozemšťané se na Zemi nevrátí a lidstvo se samo zahubí...

Přichází éra nové víry?
S myšlenkou o mimozemských stvořitelích si lidé ve filmech, knihách i různých spekulacích pohrávají poslední dobou stále častěji. Znamená to, že se nám začínají otevírat oči, nebo je to jen tím, že jsme tak zahlceni úvahami o naší výjimečnosti a zvláštním původu? Možná jsou všechny teorie o stvoření jen dílem nezastavitelně bujné lidské fantazie a neexistuje ani Bůh, ani mimozemšťané, ani žádná vyšší síla. Snad jsme opravdu jen dílem náhody a přírody. Je jen otázkou času, kdy vyjde najevo celá pravda o minulosti lidstva? Jsou teorie o „mimozemských bozích“ jen krátkodobou fantaskní myšlenkou, které je předurčen rychlý zánik, nebo na jejich základě vybudujeme nové světové náboženství? Raëlova tvrzení nelze spolehlivě vyvrátit, ale ani potvrdit. Nezbývá tedy, než se spolehnout na vlastní úsudek.

zdroj

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář