Jdi na obsah Jdi na menu
 


Thór Blót

29. 11. 2011

Thór Blót

Pomůcky najdete zde.
  Při provádění Thor - blót nejprve použijeme thorovo kladivo.
  Godi pozvedne kladivo a otočí se k Severu a praví:
“HAMAR, HELGA VE THETTA OK HINDRA ALLA ILLSKA”
  Potom se otočí k Východu, Jihu a Západu a zopakuje tuto větu.
  Tímto způsobem v takové vyjímečné chvíli jsme vytvořili,
  v sugestivních představách, ochrannou bariéru v konání k oddělení
  škodlivých vlivů. Potom se obrátí zpět k Severu, drží hamar nad
  hlavou a praví:
“JSEM PŘIPRAVEN PROVÉST POSVÁTNÝ OBŘAD, OBŘAD THOROVI U TOHOTO OLTÁŘE A NA OBĚTNÍM MÍSTĚ, ZBAVENÉM ŠPATNÝCH VLIVU, KTERÉ JSOU NEPOSVÁTNÉ A NEČISTÉ. NECHŤ JSME V NAŠICH MYSLÍCH NA TOMTO MÍSTĚ TAKÉ TAK PŘIPRAVENI, TAK JAKO NAŠE PŘÁNÍ, K OBŘADU THOROVI - SYNU ÓDINA A NAŠEHO BRATRA. TAK JAKO BŮH HEIMDAL STŘEŽÍ MOST BIFROST, NECHŤ JE TOTO MÍSTO CHRÁNĚNO PROTI VŠEM SILÁM, KTERÉ BY NARUŠILY NAŠE SNAŽENÍ ZDE V TÉTO CHVÍLI”
  Položí hamar na oltář a začne provolávat:
“THORE ! SLYŠÍME TĚ V SÍLE BURÁCEJÍCÍHO HROMU A VNÍMAME TVOU PŘÍTOMNOST V PLODNÝCH POLÍCH, KTERÉ NÁS NAKRMÍ. SE SVÝM MOCNÝM KLADIVEM MJOLLNIR, ŽELEZNÝMI RUKAVICEMI A OPASKEM SÍLY OCHRAŇUJEŠ MIDGARD, DÁVÁŠ ÚRODU POLÍM A MLADÝM ŽENÁM. VŽDY JSI BYL NAŠÍM VĚRNÝM PŘÍTELEM A NAŠÍM SPOJENCEM PROTI TĚM, KTEŘÍ NÁM CHTĚJÍ PŘINÉST TEMNÉ OTROCTVÍ VYSLYŠ NÁS THORE, KDYŽ TĚ VZÝVÁME JMÉNY, KTERÉ ZNALI NAŠI PŘEDKOVÉ.
THUNORE ! SYNE ÓDINA A JORD ! ZKÁZO HRUNGNIHO ! NEPŘÍTELI MIDGARDSORMA ! TY CO ZABÍJÍŠ OBRY ! OCHRÁNČE ÁSGARDU A MIDGARDU ! PÁNE MJOLLNIRU ! OTČE MAGNIHO, MODIHO A THRUD ! NÁŠ BRATŘE ! THORE ! MOCNÝ HROMOVLÁDČE ! PROTIVNÍKU PÁNA V OTROCTVÍ !
TAK JAKO KDYSI TI NABÍZÍME OBĚŤ V POSVÁTNÉM LESE. TOBĚ, KTERÝ JSI SVÝM KLADIVEM POSVĚTIL POHŘEBNÍ HRANICI ZÁŘNÉHO BALDRA. TY, VELKÝ BOŽE SÍLY, ODVAHY A DOBROTY. JSI PŘÍVĚTIVÝ KE SVÝM BRATRŮM, KTEŘÍ OBDĚLÁVAJÍ PŮDU, VÁLČÍ V BITVÁCH A JSOU BEZ OTROČÍCÍHO PÁNA, VZÝVÁMA TĚ ...”
   Vezme a pozvedne roh s medovinou a pokračuje:
“... A NABÍZÍME TI OBĚŤ ! NIKOLIV KREV, ALE OBĚŤ LIDSKÉHO ÚSILÍ, NAŠEHO ZÁPASU, NAŠÍ ODDANOSTI ! NECHŤ POMŮŽE BOHŮM, NÁM A TAKÉ POTOMKŮM V BOJI PROTI TĚM, KTEŘÍ CHTĚJÍ PŘEMOCI ÁSGARD, ČI PŘINÉST TEMNÉ OTROCTVÍ DO MIDGARDU. THORE PŘIJMI NAŠI OBĚŤ - NE JAKO OD OTROKŮ CO CHTĚJÍ PÁNA ! A NE I JAKO ÚPLATEK - ALE JAKO SYMBOL SPOLEČENSTVÍ A PŘÍBUZENSTVÍ !”
   Godi pozvedne roh ještě výš a se vším odhodláním nabídne roh Thorovi.
   Pak roh položí na oltář. Pozvedne ruce a hovoří:
“RUDOVOUSÝ BRATŘE, PŘIJAL-LI JSI NAŠÍ OBĚŤ, SYMBOLICKÝ NÁPOJ V TOMTO ROHU, VLIJ NYNÍ DO TÉTO MEDOVINY TVOU SÍLU A POŽEHNÁNÍ. TÍM JE ZROZENO PRAVDIVÉ POZNÁNÍ, KTERÉ SMÍME POZNAT OD TEBE, A SBLÍŽIT SE S TEBOU. DARUJ HO MEZI NÁS."
   Nyní godi provede nad rohem Hammersign* (Znamení kladiva) a ve svých
   sugestivních představách spatřuje Thorovu sílu jako proud bílé energie ve
   stopě pohybu Hammersignu. Energie směřuje do rohu. Po té nalije trochu této
   posílené medoviny do misky, ponoří větvičku do misky, zamíchá ve směru
   hodinových ručiček, a potřísní zúčastněné a přitom hovoří u každého:

“DARUJI TI POŽEHNÁNÍ THORA !”
 
   Potom se vrátí od západu zpět k oltáři. 
Položí větvičku zpět na oltář,
   pozvedne roh a upije z něho. Poté se otočí ke z
účastněným a ve směru
   hodinových ručiček nabídne každému přípitek k požehnání Thora. 
Po této
   ceremonii se godi vrátí zpět k oltáří od západní strany a s 
veškerou úctou
   vypije všechnu medovinu.Na to chvilku počká a pociťuje 
energii v ní obsaženou.
   Po této chvilce praví:
“OBĚTOVÁNÍ JE DOKONÁNO. NECHŤ SÍLÍ ODDANOST BOHŮM NAŠICH PŘEDKU A DO NAŠICH SRDCÍ PRONIKÁ ODHODLÁNÍ ŽÍT JAKO DŮSTOJNÍ BRATŘI A SESTRY THORA. CHCEME BOJOVAT SE VŠÍM ODHODLÁNÍM ZA SVOBODU - SE CTÍ, S VÍROU SAMI V SEBE, A ZA POSVÁTNÁ POUTA PŘÍBUZENSTVÍ - DOKUD ODTUD NEBUDEME POVOLÁNI. THORE, DĚKUJEME TI ZA TVOU PŘITOMNOST. A ZATÍMCO ODCHÁZÍŠ DO ÁSGARDU, PŘIJMI VZPOMÍNKY A MYŠLENKY Z MIDGARDU. CHVÁLEN BUĎ TY THORE ! LOUČÍME SE !”
   Godi nyní provede Hammersign. Pak pozvedne 
hamar vysoko,
   otočí se k Severu a po té ke každé světové 
straně ve směru hodinových
   ručiček a u každé zvolá:
"CHVÁLEN BUĎ TY THORE ! LOUČÍME SE !”
   Když potom položí gandr na oltář je blót
 ukončený.

   *Hammersign (Znamení kladiva): pozvedni 
svou pravou ruku nad hlavu,
   zatni ji v pěst a při pohybu dolů se d
otkni čela. Při tomto pohybu se ruka v
   sugestivních představách nachází v oblaku 
zářné energie, kterou proniká.
   Dotkneš-li se čela, zvolej: “Ódin !”.
   Nyní ruka pokračuje na prsa a až se jich
 dotkneš, zvolej:
   “Balder !”. V duchu sleduješ energii a stopu. 
Po té dotkni levého ramene a
   zvolej: “Frey !” a pokračuj na pravé rameno 
a zvolej: “Thor !”.


zdoj

 

 

Komentáře

Přidat komentář

Přehled komentářů

Zatím nebyl vložen žádný komentář